Contact us!

Address:

Aleea Sevis, Bl.4, Sc.B, Ap 22, parter ( interfon :22 )

tel.: +40 747 405.886

+40 (0722) 305.624

Fax : (004) 369.814.508

e-mail: ludosanadi@yahoo.com sau office@achsibiu.ro

INFORMARE COVID 19
There are no translations available.

 

Regulamentul A.Ch.R.

de prevenire și gestionare a infectiilor cu virusul SARS-CoV-2

cu ocazia organizării și desfășurării competiților chinologice

inscrise în calendarul competițional 2021 (inclusiv cele de lucru sau declub)

 

  1. 1.Másuri cu caractergeneral
  2. 2.Măsuri pentru participații la compețiția chinologică.
    1. A.Întainte de competiția chinologică.

Competitorilor li se va atrage atenția de către organizatori, prin formularele de înscriere, ca prin simpla înscriere la competiția/competițiile A.Ch.R. se obligă respecte instrucțiunile privind distanțarea fizică și respectarea măsurilor privind prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 în conformitate cu toate actele normative ce sunt sau vor fi adoptate pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Înscrierile și achitarea taxelor de participare se vor face numai online. De asemenea, numerele de concurs vor fi expediate expozanților pe aceeaşicale.

Competițiile chinologice se vor desfășura fără spectatori, însă cu participarea reprezentanților presei acreditați în prealabil sau la față locului de către organizatori.La organizarea și desfășurarea competițiilor vor participa doar persoanele a căror prezență este absolut necesară, pentru a limita pe cât posibil numărul celor care sunt expuși unui potențial risc
deinfectare,respectivdoarorganizatorii(prinpersonalulpropriusauextern),arbitrii,competitorii și cel mult 1 însoțitor la fiecare 3 câini prezenți încompetiție.

Competitorii sunt rugați că înainte de deplasarea la locul competiției/competițiilor, să efectueze citirea microcipului câinelui/câinilor pe care urmează să îi prezinte. Pentru evitarea problemelor legate de citire, recomandăm competitorilor să își aducă propriul cititor de microcip.

Completarea carnetelor de performanță pentru câinii arbitrați se va face la sediul asociației/clubului din care competitorul face parte, pe baza buletinului dearbitraj.

Montarea corturilor, standurilor, pavilioanelor competitorilor în incinta competițieilcompetițiilor este permisă în următoarele condiții: montarea se va putea efectua cu maxim 1 oră înainte de ora prevăzută pentru arbitrajul de rasă; distanța fața de ringul de arbitraj va fi de minimum 3 metri; distanța între corturi/standuri/pavilioane va fi de minimum 2 metri; imediat după arbitraj, corturile/standurile/paviIioaneIe vor fi demontate și evacuate din incinta competiției/competițiilor.

Organizatorii pot suspenda înscrierea în competiție pentru clasele baby ți puppy(pui).

După efectuarea arbitrajelor de rasă și cel mai bun al grupei (B.O.G.) se va organiza la ringul principal numai concursul cel mai bun al expoziției (B.I.S.). Cu toate acestea, organizatorii pot decide să nu organizeze aceste concursuri dacă situația o impune. Competițiile pentru decernarea titlurilor C.A.C.J., C.A.C., C.A.C.L., C.A.C.V., C.A.C.l.B., Best Male, Best Female,

B.O.B. se vor desfășura obligatoriu.

 

Toți participații ( organizatori, arbitri, competitori,însoțitori, reprezentați ai presei) trebuie să își monitorizeze starea de sănătate, și să respecte cu strictețe măsurile de baza pentru protejarea împotriva virusulului SARS- Co V-2, cum ar fi iginiena mâinilor, distanțarea fizică,evitarea atingerii ochilor, nasului și a gurii, respectarea igienei respiratorii și respectarea recomandărilor de a rămăne acasă și de a solicita asistență medicală, dacă există simptome specifice bolii.

Sosirea participanților ăn locația unde va avea loc competiției sportivă trebuie să se facă astfel:

-          Transportul interurban către locația unde va avea competiția sportivă se va face cu autobuze/microbuze proprii sau rezervate ân acest scop și folosite exclusiv pentru participanți sau cu mașina individuală. Se vor respecta reglementările Ordinului ministerului transporturilor, infrastructururii si comunicaților, al ministerului afacerilor interne și al ministerului sănătății Nr 1.082/97/1.112/2020,privind măsuri și reguli în domeniultransporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii virusului SARS- Co V-2(anexa Nr 2 “Masuri si reguli care se impun a fi implementate pentru derularea operatiunilor de transport rutierde personae, transport rutier de marfuri, transport in regim de taxi, transport in regim de inchiriere cu sofer si transport alternative, pe perioada starii de alerta, pentru prevenirii raspandirii virusului SARS- Co V-2”).

-          Pentru transportul intraurban, este recomandată sosirea individuală a participanțiilor cu mașina personală sau cu autocarul / microbuzul închirat în regim de uz exclusiv;

-          Este recomandat ca participanții sp ajungă la momente diferite la locul de desfășurare a competiției, pentru a evita aglomerarea de persoane ân anumite puncte.În funcție de infrastructură locației, este recomandat să fie folosite căi diferite către punctul de desfășurare a competiției;

-          În cazul în care participanții la competiție sunt obligați să călătorească în afară localității unde locuiesc, cazarea lor se va face respecând Ordinul ministerului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrulyi sănătății Nr 7.731/832/2020 privind măsuri pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS- Co V-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranța sanitara în domeniul economiei, pe durata stăriide alertă (anexa Nr 3 “Recomandari privind functionarea structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare”).

Accesul la locul de desfășurare a competiției/competițiilor se va face numai pe baza de orar publicat de organizator înainte de data compitiției/competiților , pe site-ul de internet.

B) În timpul derulării și după derularea competiției chinologice

Participanții trebuie să respecte regulile de igienă (de exemplu, folosirea unei batiste de unică folosință, în caz de tuse sau strănut, evitarea schimbului de echipament sportiv, săpun , sticle cu apă și articole personale ântre competitori, evitarea contractului fizic- strângeri de mână,îmbrățișări la sfârșitul competiției).

După arbitajul de rasă, nu vor mai staționa ân incinta competiție/competițiilor decât concurenții care vor participa la competiția B.OG. și B.I.S .(după caz).

C) Măsuri care trebuie respectate de reprezentanții presei.

Toți reprezentanții presei care asistă la competiție trebuie să declare că sunt de acord să respecte nor norme de igienă, să se supună examenelor medicale și să respecte distanța fizică de cel puțin 2 m.